Beate Schirrmacher
Beate Schirrmacher
 

Titel: FD

 

Arbetar som: universitetslektor (visstidsanställd)
Rum: E921
Telefon: 08-16 35 01
E-post:beate.schirrmacher@tyska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 9
Språk: Tyska, svenska, engelska, franska, isländska

 
2014–2016           Postdok-Projekt: „Musik und Gewalt in der Literatur“
2012                       Doktorsexamen. Dissertation: Musik in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. (Tillgängligt online)
2005–2012          Doktorandutbildning i tysk litteraturvetenskap på Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet
1993–2000          M.A. i Allmän och jämförande litteraturvetenskap, nordisk litteratur-, språk- och kulturvetenskap (Skandinavistik)och lingvistik vid Freie Universität Berlin.
 
Forskningsintressen:
Intermedialitet och medialitet, tysk litteratur, nordisk litteratur, Günter Grass
 
Undervisning:
  • Tyskspråkig litteratur från 1945 (Tyska I)
  • Nybörjartyska I och II
  • Översättning (Tyska II)
  • Språklig textkommentar (Tyska I)
  • Uttal (Tyska I)
  • Processkrivning (Tyska I)
 
Publikationer:
Musik in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2012.
Artiklar:
“Musiken i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse”. Eyvind Johnson-antologi 2013. Eyvind-Johnson-Sällskapet. uu.
“The common grounds of music and violence”. In Ideology in Words & Music, edited by Heidi Hart, Katy Heady, Hannah Hinz, and Beate Schirrmacher. AUS: Stockholm, 2014, uu.
“Glaube Hoffnung Liebe” – Das Kapitel einer Un-Heilsgeschichte in der Blechtrommel. In: Weyer, Anselm (ed.): Religiöse Motive im Werk von Günter Grass. Frankfurt/Main: Lang, uu.
“The Use of Musical Intermediality in Creating Spatial Temporality. Günter Grass’s Novel Ein weites Feld (1995)“. In: Dunkel, Mario, Emily Petermann and Burkhard Sauerwald (eds.): Time and Space in Words & Music. Frankfurt/Main: Lang, 2012, 111–123.
Rezension: Johannes Odendahl: Literarisches Musizieren. Wege des Transfers von Musik in die Literatur bei Thomas Mann. In: Moderna språk, 2010:1, 62–64.
„Die Engführung der Zeit: Intermedialität und Günter Grass’ Konzept der Vergegenkunft“. Andersson, Bo; Gernot Müller und Dessislava Stoeva-Holm (Hg.): Sprache – Literatur – Kultur. Text im Kontext. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis, 2010, 279–288.
“Günter Grass’s ‘Paspresenture’ and the Musicalization of Im Krebsgang”. Homepage derInternational Association of Word and Music Studies (WMA). WMA Forum 2009.
"Att göra utopin levande igen. Upprepning och utopi i Kerstin Ekmans Gör mig levande igen". Artes 2 (2003): 78-87.