Beate Schirrmacher
Beate Schirrmacher
 

Titel: FD

 

Arbetar som: postdoktor

Rum: E522
Telefon: 08-16 35 01
E-post:beate.schirrmacher@tyska.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, hus E, plan 5
Språk: Tyska, svenska, engelska, franska, isländska


 

 

 

 

2014–2016 Postdok-Projekt: “The Common Ground of Music and Violence in Literature”

2012–2013 Undervisning som universitetslektor vid Avdelningen för tyska

2012 Doktorsexamen. Dissertation: Musik in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. (Tillgänglig online)

2005–2012  Doktorandutbildning i tysk litteraturvetenskap på Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms universitet

1993–2000  M.A. i Allmän och jämförande litteraturvetenskap, nordisk litteratur-, språk- och kulturvetenskap (Skandinavistik)och lingvistik vid Freie Universität Berlin.

 

Forskningsintressen:

Intermedialitet och medialitet, tysk litteratur, nordisk litteratur, Günter Grass, ”Wendeliteratur”, Migrationslitteratur

 

Undervisning:

  • Tyskspråkig litteratur från 1945 (Tyska I)

  • Nybörjartyska I och II

  • Översättning (Tyska II)

  • Språklig textkommentar (Tyska I)

  • Uttal (Tyska I)

  • Processkrivning (Tyska I)

 

Publikationer:

Musik in der Prosa von Günter Grass. Intermediale Bezüge – Transmediale Perspektiven. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2012.

fulltext: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:510197

Artiklar:

“Musiken i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse”. Eyvind Johnson-antologi 2013. Eyvind-Johnson-Sällskapet. uu.

“The common grounds of music and violence”. In Ideology in Words & Music, edited by Heidi Hart, Katy Heady, Hannah Hinz, and Beate Schirrmacher. AUS: Stockholm, 2014, uu.

“Glaube Hoffnung Liebe” – Das Kapitel einer Un-Heilsgeschichte in der Blechtrommel. In: Weyer, Anselm (ed.): Religiöse Motive im Werk von Günter Grass. Frankfurt/Main: Lang, 2013, 161–178.

“The Use of Musical Intermediality in Creating Spatial Temporality. Günter Grass’s Novel Ein weites Feld (1995)“. In: Dunkel, Mario, Emily Petermann and Burkhard Sauerwald (eds.): Time and Space in Words & Music. Frankfurt/Main: Lang, 2012, 111–123.

Rezension: Johannes Odendahl: Literarisches Musizieren. Wege des Transfers von Musik in die Literatur bei Thomas Mann. In: Moderna språk, 2010:1, 62–64.

fulltext: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/modernasprak/issue/view/53

„Die Engführung der Zeit: Intermedialität und Günter Grass’ Konzept der Vergegenkunft“. Andersson, Bo; Gernot Müller und Dessislava Stoeva-Holm (Hg.): Sprache – Literatur – Kultur. Text im Kontext. Uppsala: Acta Universitatis Uppsaliensis, 2010, 279–288.

“Günter Grass’s ‘Paspresenture’ and the Musicalization of Im Krebsgang”. Homepage derInternational Association of Word and Music Studies (WMA). WMA Forum 2009.

fulltext: http://wordmusicstudies.org/forum-2009/forum-2009-schirrmacher.htm

”Att göra utopin levande igen. Upprepning och utopi i Kerstin Ekmans Gör mig levande igen". Artes 2 (2003): 78-87.